Functieomschrijving

Dossierbeheerder/Vertaler (M/V/X) voor het Centraal Secretariaat (niveau bachelor)

Werkgever

Met zo’n 3800 medewerkers en een uitgebreid onderwijsnet, kan de Stad Brussel beschouwd worden als een van de belangrijkste medewerkers van het Brussels Gewest.

Het Departement Financiën is verantwoordelijk voor het beheer van het boekhoudkundige en het begrotingsbeheer. Dit departement is verantwoordelijk voor de opvolging van de boekhouding en de voorbereiding van de jaarlijkse rekening, het opstellen van de begroting en voert de controle uit over de wettelijkheid en de regelmaat van de uitgaven. Het departement centraliseert ook de opvolging en de controle van alle inkomsten uit schuldvorderingen en taksen. Vallen ook onder de bevoegdheden van dit departement: de inning van vorderingen en heffingen, het beheer van de thesaurie, het vermijden van verjaring van rechten en vorderingen en het overgaan tot inbeslagname en overdrachten.

Functie

MISSIE

Je bent verantwoordelijk voor de vertalingen van het Centraal Secretariaat. Je werkt over sommige boekhoudkundige en administratieve dossiers die behandeld worden door de dienst, met respect voor de geldende regelgeving en procedures.

VOORNAAMSTE TAKEN

 • Je bent de referentiepersoon voor de vertalingen: je vertaalt uiteenlopende documenten zoals verslagen, complexe teksten, nota’s …
 • Je stelt dossiers samen, houdt ze up-to-date en archiveert ze (aanvragen voor een financiële interventie, een terugbetaling, rond onroerende voorheffing, taxen op afvalwater … )
 • Je controleert de gegevens, documenten en prestaties zoals facturen, gewestelijke taxen, schuldvorderingen, je maakt ook bewijsstukken op
 • Je voert diverse betalingen uit, zoals facturen voor het Departement Financiën, terugbetaling van verplaatsingskosten …
 • Je voert nieuwe toewijzingen door, wijzingen en budgettaire overdrachten
 • Je vereffent facturen en schuldvorderingen
 • Je maakt tabellen op voor gewestelijke taksen, opvolging van subsidies …
 • Je stelt documenten op: briefwisseling, e-mails, nota’s, verslagen, instructies …
 • Je verzorgt het stockbeheer en de bestelling van materiaal op de buitengewone begroting
 • Je verzorgt het telefonisch onthaal van het Centraal Secretariaat. Je onthaalt en informeert externe bezoekers en maakt ze wegwijs
 • Je zorgt ervoor dat je steeds op de hoogte blijft van nieuwigheden, onder meer op het vlak van de gemeentewet en gemeentelijke boekhouding

Profiel

 • Je hebt ervaring in het vertalen van teksten van financiële aard
 • Je beschikt over een zekere interesse voor financiën en boekhouding
 • Je bent een multitasker die gestructureerd te werk gaat
 • Je hebt een analytisch en oplossingsgericht denkvermogen
 • Je beschikt over een vlotte pen en een feilloze spelling
 • Je bent perfect tweetalig Nederlands-Frans
 • Je kan vlot overweg met een computer en de meest courante informaticatoepassingen (Excel, Word en Outlook)

DIPLOMA

 • Je bent in het bezit van een bachelor in talen (Nederlands-Frans)

Aanbod

 • Voltijds contract van onbepaalde duur
 • Maandelijks brutosalaris: minimum 2299,30 euro (eventueel verhoogd in functie van eerdere professionele ervaring, de gezinssituatie en een taalpremie indien je slaagt voor het taalexamen)
 • Extralegale voordelen: maaltijdcheques, gratis MIVB-abonnement, tussenkomst in de vervoerskosten (NMBS, De Lijn, TEC en fiets), mogelijkheid aan te sluiten bij een hospitalisatieverzekering
 • Regelmatige bijscholing
 • Betaling van het remgeld door de Stad bij medische verzorging voor jou en je gezin in het UVC Brugmann, het UMC Sint-Pieter, het Jules Bordetinstituut en het UKZKF (Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola)

INLICHTINGEN

 • bij het Departement HR - Dienst Werving
  Administratief Centrum
  Anspachlaan 6 (13de verdieping)
  1000 Brussel
  02 279 24 20
 • openingsuren: dagelijks van 8u30 tot 12u30, op woensdag tot 14u

SOLLICITEREN

 • Stuur ons je kandidatuur (CV + motivatiebrief samen met een kopie van het vereiste diploma) ten laatste op 24/02/2019. Onvolledige kandidaturen (zonder de vereiste documenten) worden niet in aanmerking genomen.
 • Een eerste selectie zal plaatsvinden op basis van het CV en de motivatiebrief. De kandidaten die beantwoorden aan het profiel worden telefonisch uitgenodigd voor pc-testen en een selectiegesprek. Dit onderhoud heeft plaats in aanwezigheid van een selectiecomité en peilt naar de motivatie, de gedrags- en technische competenties.

De Stad Brussel selecteert kandidaten op basis van hun competenties en maakt geen onderscheid op basis van hun leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloof of nationaliteit.

Wij moedigen personen met een handicap aan om te solliciteren en zullen rekening houden met eventuele aanpassingen die noodzakelijk zouden zijn tijdens de aanwervingsprocedure of voor de integratie binnen onze administratie.

 • Online op:do 24 januari 2019
 • Locatie: Brussel

Ville de Bruxelles - Stad Brussel

Boulevard Anspach 6
1000 Bruxelles
België

Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]