teamcoördinator clubs en sportprojecten (M/V/X)

Werkgever

Met zo’n 3800 medewerkers en een uitgebreid onderwijsnet kan de Stad Brussel beschouwd worden als een van de belangrijkste werkgevers van het Brussels Gewest.

Het Departement Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport draagt aan de hand van talrijke en veelzijdige activiteiten bij tot de intellectuele, culturele, artistieke, sociale en fysieke ontspanning van de burgers.

Je zal tewerkgesteld worden bij de Sportdienst, die zich onder meer bezighoudt met alles wat leeft op het vlak van sport in de Stad Brussel en de sportinfrastructuur ter beschikking stelt van de inwoners. De dienst organiseert niet alleen sportvakanties voor jongeren, maar werkt ook mee bij de organisatie van zowel lokale evenementen (tornooien, interclubs) als internationale sportevenementen zoals de Memorial van Damme of voetbalinterlands. Daarnaast zorgt de sportdienst voor het onderhoud van de infrastructuur en de opvolging van eventuele werven en kent subsidies toe aan verenigingen en sportclubs.

Functie

MISSIE

Je bent de schakel tussen het adjunct-diensthoofd en de teamleiders-arbeiders van de Sportdienst. Je staat in voor de supervisie van het teamwerk op het terrein (kwaliteit, respecteren van de planning), de supervisie van het onderhoud van de sportinfrastructuur en de coördinatie van het werk van de teamleiders-arbeiders. Je verdeelt je tijd tussen administratie en aanwezigheid op het terrein.

TAKEN

• Je organiseert en coördineert de activiteiten door de nodige menselijke en logistieke middelen in te zetten in functie van de behoeften op de verschillende locaties tijdens sportactiviteiten

• Je coördineert de verschillende teams en taken en legt de prioriteiten vast met de diensthoofden en je maakt de planning op

• Je controleert ingevoerde gegevens, documenten en vooruitgang van de werken, je gaat na of onderhoud, opbouw en afbraak plaatsvinden volgens de richtlijnen (reglementen, veiligheid, deadline)

• Je controleert de staat van de infrastructuur, het materiaal en de stock

• Je organiseert de logistieke ondersteuning voor de verschillende teams (aanvragen voor voertuigen, specifiek materiaal … )

• Je maakt uiteenlopende verslagen op, werkbonnen, je controleert magazijnbonnen en bestellingen. Je waakt erover dat de ploegleiders interne documenten correct invullen

• Je waakt over de beschikbaarheid van voertuigen en materiaal, het onderhoud ervan en de conformiteit (periodieke controle, technische controle)

• Je maakt uurroosters op, de verlofregeling en de opleidingen voor medewerkers

• Je voert integratie-, plannings-, functionerings-, ziekteverzuim- en evaluatiegesprekken

• Je coacht de teamleiders (oplossen van technische problemen en personeelsbeheer)

• Je organiseert de integratie van nieuwe medewerkers binnen het team

• Je rapporteert pertinente informatie aan het adjunct-diensthoofd en aan de coördinator en brengt ze op die manier op de hoogte van problemen en van de evolutie van verschillende werkzaamheden en evenementen

Profiel

VEREIST DIPLOMA

Je bent in het bezit van een en diploma hoger secundair onderwijs.

OF

Indien je je diploma behaald hebt in het buitenland, is op enkele uitzonderingen na, een gelijkwaardigheidserkenning door NARIC-Vlaanderen nodig https://www.vlaanderen.be/gelijkwaardigheidserkenning-van-een-buitenlands-diploma-of-getuigschrift-in-vlaanderen

PROFIEL

• Je hebt ervaring op het vlak van teambeheer

• Je hebt een analytisch denkvermogen

• Je bent in staat om een administratieve functie te combineren met een belangrijke aanwezigheid op het terrein

• Je gaat nauwkeurig en gestructureerd te werk met respect voor de opgelegde deadlines

• Je gaat reactief te werk en vindt gemakkelijk oplossingen voor probleemsituaties, ook bij hoogdringendheid

• Een flexibel uurrooster schrikte je niet af (aanwezigheid ’s avonds in het weekend is soms vereist in functie van de evenementen)

• Je bent in staat professionele contacten te ontwikkelen met verschillende partners om de samenwerking te optimaliseren

• Je bent in staat de belangen van de Stad te verdedigen

• Je drukt je vlot en duidelijk uit (mondeling en schriftelijk) zodat je gesprekspartner de boodschap zeker begrijpt

• Je kan vlot overweg met MS Office

Je werkt ook mee aan sportactiviteiten en evenementen die plaatsvinden op het grondgebied van de Stad Brussel. Je hebt een wisselend uurrooster tussen 7u30 en 17u30, je aanwezigheid kan vereist zijn buiten de kantooruren of tijdens het weekend in functie van de activiteiten of sportevenementen op dat moment.

Aanbod

AANBOD

  • Voltijds contract van onbepaalde duur
  • Maandelijks brutosalaris: minimum 2.382,65 euro (eventueel verhoogd in functie van eerdere professionele ervaring, de gezinssituatie en een taalpremie indien je slaagt voor het taalexamen)
  • Extralegale voordelen: maaltijdcheques, gratis MIVB-abonnement, tussenkomst in de vervoerskosten (NMBS, De Lijn, TEC en fiets), mogelijkheid aan te sluiten bij een hospitalisatieverzekering, pensioenplan voor contractuele medewerkers ten belope van 3% van het brutosalaris
  • Regelmatige bijscholing
  • Betaling van het remgeld door de Stad bij medische verzorging voor jou en je gezin in het UVC Brugmann, het UMC Sint-Pieter, het Jules Bordetinstituut en het UKZKF (Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola)

SELECTIEPROCEDURE

Stuur ons uw kandidatuur (CV + motivatiebrief samen met een kopie van het vereiste diploma) via http://jobs.brussel.be/ ten laatste op 17/12/2022. Met onvolledige kandidaturen wordt geen rekening gehouden.

Een eerste selectie zal plaatsvinden op basis van het CV en de motivatiebrief. De kandidaten die beantwoorden aan het profiel worden telefonisch uitgenodigd voor een selectiegesprek. Dit onderhoud heeft plaats in aanwezigheid van een selectiecomité en peilt naar de motivatie, de gedrags- en technische competenties.

Inlichtingen

bij het Departement HR - Dienst Werving:
Administratief Centrum
Anspachlaan 6 (13de verdieping)
1000 Brussel
02 279 24 20

openingsuren: dagelijks van 8u30 tot 12u30, op woensdag tot 14u

De Stad Brussel selecteert kandidaten op basis van hun competenties en maakt geen onderscheid op basis van hun leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloof of nationaliteit.

Wij moedigen personen met een handicap aan om te solliciteren en zullen rekening houden met eventuele aanpassingen die noodzakelijk zouden zijn tijdens de aanwervingsprocedure of voor de integratie binnen onze administratie.

.

Online op:vr 18 november 2022
Locatie: Brussel
Ville de Bruxelles - Stad Brussel

Rue des Halles 4 - Hallenstraat 4
1000 Bruxelles
België

Tel:02 279 24 20
Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]