Technisch ploegcoordinator Graffiti (M/V/X)

Werkgever

Met zo'n 3900 personeelsleden en een uitgebreid onderwijsnetwerk kan de Stad Brussel beschouwd worden als een van de belangrijkste werkgevers van het Brussels Gewest.

Je zal deel uitmaken van de Dienst Openbare Reinheid van het Departement Wegeniswerken. Een van de belangrijkste missies van deze dienst bestaat in het onderhoud van de openbare ruimte, de ophaling van het huisvuil en het opruimen van sluikstorten. De dienst organiseert bovendien ook campagnes voor de ophaling van grof huisvuil, , plaatst containers voor recyclage van afval, onderhoudt hondentoiletten, gaat de strijd aan tegen de graffiti en verbaliseert overtredingen op het vlak van openbare reinheid .

Functie

MISSIE

Je ondersteunt de directie Openbare reinheid. Je werkt mee aan het beheer van het stadsmeubilair en het verwijderen van graffiti en staat in voor de opvolging van de overheidsopdrachten die hiermee gepaard gaan. Je coördineert de dienst die belast is met het verwijderen van de graffiti op openbare gebouwen en beheer het stadsmeubilair.

TAKEN

 • Je organiseert de planning van de ploeg verwijderen graffiti, toewijzen van taken ingevolge de aanvragen die werden doorgestuurd door particulieren of andere diensten van de stad in functie van de specialiteit van elk personeelslid
 • Je volgt op aanvragen/studies verbonden aan dossiers stadsmeubilair (vuilnisbakken, glasbollen, openbare toiletten, urinoirs, hondentoiletten, asbakken...), alsook de aanvragen mbt het verwijderen van graffiti. Je analyseert vd situatie op het terrein
 • Je stelt op correspondentie, mails, antwoorden gericht aan bewoners, partners, of van de directie; Je maakt bestelbonnen, uitvoeringsplannen in SIG op. E maakt het jaarlijks verslag (stadsmeubilair of verwijderen graffiti) op.
 • Je coördineert met de aanbesteder (respecteren vd termijnen) Je controleert uitvoering enu uitgevoerde werken (plaatsing, verwijdering, periodiek onderhoud, correctie/onderhoud stadsmeubilair) cfr. lastenboek. Je levert de geleverde prestaties op
 • Je actualiseert de inventaris stadsmeubilair aan de hand van de applicatie SIG. Je voorbereidt en volgt de

aanvragen op voor toelatingen via de toepassing Osiris

 • Je controleert de hernomen hoeveelheden in de vorderingsstaten en de facturen van de overheidsopdrachten
 • Je geeft raad en staat bij de directie voor wat betreft toekomstige projecten. Logistieke ondersteuning bieden in het bureau en aan de verschillende onderhoudsploegen
 • Je communiceert belangrijke informatie aan de hiërarchisch oversten voor wat betreft de vorderingsstaat van de dossiers, de gerealiseerde objectieven, de problemen die zich eventueel voordeden...

Profiel

VEREIST DIPLOMA

 • Je bent in het bezit van een bachelor of graduaatsdiploma in een technische richting

PROFIEL

 • Je bent gemotiveerd en hebt interesse voor openbare reinheid
 • Je hebt ervaring op het terrein
 • Je bent vertrouwd met het gebruik van de meest courante informaticatoepassingen
 • Je bent op de hoogte van de reglementering en de geldende wetgeving
 • Je drukt je duidelijk uit zowel in het Nederlands als het Frans
 • Je hebt een analytisch denkvermogen, handelt met integriteit en je gaat gestructureerd te werk
 • Je bent een teamleader
 • Een rijbewijs (type B) is vereist

Je werkt onder het rechtstreeks toezicht van het technisch diensthoofd en heb de leiding over een ploeg bestaande uit +/- 6 personen. Je hebt regelmatig contact met alle diensten van het departement Wegeniswerken alsook met de andere departementen van de Stad . Je hebt eveneens contact met de lokale openbare overheden en de aanbesteders van overheidsopdrachten alsook met de inwoners van de Stad Brussel.

Je werkt in een open landschap bureau samen met een 10-tal personen volgens een klassiek uurrooster. Je begeeft vaak buiten op de werf. Occasioneel kan er jij gevraagd worden om 's avonds of in het weekend te werken.

Aanbod

AANBOD

 • Voltijds contract van onbepaalde duur
 • Maandelijks brutosalaris: minimum 2440.06 euro (eventueel verhoogd in functie van eerdere professionele ervaring, de gezinssituatie en een taalpremie indien je slaagt voor het taalexamen)
 • Om een idee te hebben van wat je gaat verdienen, kan je gebruik maken van onze loonsimulator: https://simulateurdesalaire.bruxelles.be/
 • Extralegale voordelen: maaltijdcheques, gratis MIVB-abonnement, tussenkomst in de vervoerskosten (NMBS, De Lijn, TEC en fiets), mogelijkheid aan te sluiten bij een hospitalisatieverzekering, pensioenplan voor contractuele medewerkers ten belope van 3% van het brutosalaris
 • Regelmatige bijscholing
 • Betaling van het remgeld door de Stad bij medische verzorging voor jou en je gezin in het UVC Brugmann, het UMC Sint-Pieter, het Jules Bordetinstituut en het UKZKF (Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola)

INLICHTINGEN

 • bij het Departement HR - Dienst Werving
  Administratief Centrum
  Anspachlaan 6 (13de verdieping)
  1000 Brussel
  02 279 24 20
 • openingsuren: dagelijks van 8u30 tot 12u30, op woensdag tot 14u

SOLLICITEREN

 • Stuur ons je kandidatuur (CV + motivatiebrief samen met een kopie van het vereiste diploma) ten laatste op 01/10/2022 via http://jobs.brussel.be. Onvolledige kandidaturen (zonder de vereiste documenten) worden niet in aanmerking genomen.
 • Een eerste selectie zal plaatsvinden op basis van het CV en de motivatiebrief door de Cel Werving. De kandidaten die beantwoorden aan het profiel worden telefonisch uitgenodigd voor een selectiegesprek. Dit gesprek heeft plaats in aanwezigheid van een jury en peilt naar de motivatie, de gedrags- en technische competenties.

De Stad Brussel selecteert kandidaten op basis van hun competenties en maakt geen onderscheid op basis van hun leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloof of nationaliteit.

Wij moedigen personen met een handicap aan om te solliciteren en zullen rekening houden met eventuele aanpassingen die noodzakelijk zouden zijn tijdens de aanwervingsprocedure of voor de integratie binnen onze administratie.

Online op:wo 31 augustus 2022
Locatie: stad brussel
Ville de Bruxelles - Stad Brussel

Rue des Halles 4 - Hallenstraat 4
1000 Bruxelles
België

Tel:02 279 24 20
Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]