Dossierverantwoordelijke (M/V/X) Begroting en Rekening

Werkgever

Met zo’n 3900 medewerkers en een uitgebreid onderwijsnet, kan de Stad Brussel beschouwd worden als een van de belangrijkste werkgevers van het Brussels Gewest.

Het Departement Financiën van de Stad Brussel is verantwoordelijk voor het beheer van de boekhouding en de begroting. Dit departement is verantwoordelijk voor de opvolging van de boekhouding en de voorbereiding van de jaarlijkse rekening, het opstellen van de begroting en voert de controle uit over de wettelijkheid en de regelmaat van de uitgaven. Het departement centraliseert ook de opvolging en de controle van alle inkomsten uit schuldvorderingen en taksen. Vallen ook onder de bevoegdheden van dit departement: de inning van vorderingen en heffingen, het beheer van de thesaurie, het vermijden van verjaring van rechten en vorderingen en het overgaan tot inbeslagname en overdrachten.

De dienst Begrotingsbeheer en rekening is belast met het opstellen van de initiële begroting en het volgen van de ontwikkeling van de begrotingskredieten, en neemt daarbij deel aan en coördineert samen met de hiërarchie, de opstelling van zowel de begroting, de jaarrekening en de desbetreffende documenten. Het behandelt elk intern of extern verzoek om informatie of financiële of budgettaire analyse. Het volgt de evolutie van de wettelijke normen die een directe of indirecte invloed hebben op de gemeentelijke financiën.

Functie

Je bent verantwoordelijk voor alle taken van de hierboven genoemde dienst, waarvan de hoofdtaken hieronder worden opgesomd.

Je maakt deel uit van een team van 4 personen, en werkt actief samen met alle diensten van het departement Financiën, de andere departementen van de Stad Brussel, de kabinetten van de schepenen en de toezichthoudende overheid.

voornaamste taken

 • Je voert alle dagelijkse begrotingsoperaties uit (aanmaak van begrotingsartikels, herschikkingen, begrotingswijzigingen, enz.)
 • Je neemt deel aan de voorbereiding van de begroting en aan de afsluiting van de rekeningen (ontvangst van informatie, analyse, inleiding, opstelling van documenten, administratieve follow-up, enz.)
 • Je voert specifieke analyses uit die betrekking kunnen hebben op begrotingsramingen en/of specifieke verwezenlijkingen, de evolutie ervan in de tijd, enz.
 • Je controleert en valideert de verwerkte financiële gegevens en ziet toe op de technische conformiteit van de budgettaire boekhoudkundige verrichtingen
 • Je brengt adviezen en aanbevelingen uit over begrotingskwesties voor elke interne of externe vraag of verzoek om informatie
 • Je ontwikkelt, actualiseert en controleert indicatoren en gekwantificeerde tabellen betreffende begrotingen, investeringsplannen, overdrachten en/of alle verzoeken van de hiërarchie
 • Je schrijft nota's, verslagen en brieven met betrekking tot uw vakgebied en bent in staat financiële informatie te presenteren
 • Je assisteert het afdelingshoofd bij projecten ter verbetering van de procedures en bij de coördinatie van begrotings-, wijzigings- en boekhoudkundige projecten
 • Je zorgt ervoor dat je jouw vakkennis op peil houdt en jouw vaardigheden ontwikkelt

Profiel

 • Je bent in het bezit van een masterdiploma (of Licentiaat) met een economische en/of financiële oriëntatie (management, financiën, economie, handelswetenschappen, administratieve wetenschappen).

Of Je voldoet aan de voorwaarden voor interne mobiliteit voor een functie in de graad van bestuurssecretaris.

Indien je je diploma behaald hebt in het buitenland, is op enkele uitzonderingen na, een gelijkwaardigheidserkenning door NARIC-Vlaanderen nodig https://www.vlaanderen.be/gelijkwaardigheidserkenning-van-een-buitenlands-diploma-of-getuigschrift-in-vlaanderen

 • Kennis van budgettaire boekhouding en de nieuwe gemeentewet vormt een troef
 • Je hebt belangstelling voor begrotingsplanning en gemeentelijke financiën in het algemeen en/of je beschikt over ervaring in dit domein
 • Je stelt prioriteiten en bepaalt op coherente wijze en binnen de opgelegde termijn de noodzakelijke stappen voor het bereiken van de doelstellingen
 • Je hebt een klant- en resultaatgerichte visie met respect voor de geldende regels
 • Je hebt een goede analytische geest gecombineerd met goede schrijfvaardigheden
 • Je bent een doorzetter en werkt resultaatgericht (pas dans la version FR)
 • Je bent in staat professionele contacten uit te bouwen met verschillende partners om zo de samenwerking te optimaliseren
 • Je streeft ernaar om voortdurend je kennis uit te breiden
 • Je bent in staat je kennis en expertise te delen
 • Je drukt je vlot uit in het Frans
 • Je kan overweg met MS Office en beschikt over een gevorderd niveau van Excel

Aanbod

 • Een voltijds contract van onbepaalde duur
 • Maandelijks brutosalaris: minimum 3443,05 euro’s (eventueel verhoogd in functie van eerdere professionele ervaring, de gezinssituatie en een taalpremie indien je slaagt voor het taalexamen). Je kan een schatting van je salaris berekenen via onze online loonsimulator.
 • Extralegale voordelen: maaltijdcheques, gratis MIVB-abonnement, tussenkomst in de vervoerskosten (NMBS, De Lijn, TEC en fiets), mogelijkheid aan te sluiten bij een hospitalisatieverzekering, pensioenplan voor contractuele medewerkers ten belope van 3% van het maandelijks brutosalaris
 • Regelmatige bijscholing en mogelijkheid om te telewerken
 • Betaling van het remgeld door de Stad bij medische verzorging voor jou en je gezin in het UVC Brugmann, het UMC Sint-Pieter, het Jules Bordetinstituut en het UKZKF (Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola)

SOLLICITEREN

Stuur ons je kandidatuur (CV + motivatiebrief samen met een kopie van het vereiste diploma) ten laatste op 03/02/2023. Onvolledige kandidaturen (zonder de vereiste documenten) worden niet in aanmerking genomen.

Een eerste selectie zal plaatsvinden op basis van het CV en de motivatiebrief. De kandidaten die beantwoorden aan het profiel worden telefonisch uitgenodigd voor pc-testen en een selectiegesprek. Dit onderhoud heeft plaats in aanwezigheid van een selectiecomité en peilt naar de motivatie, de gedrags- en technische competenties.

INLICHTINGEN

bij het Departement HR - Dienst Werving
Administratief Centrum
Anspachlaan 6 (13de verdieping)
1000 Brussel
02 279 24 20

openingsuren: dagelijks van 8u30 tot 12u30, op woensdag tot 14u

De Stad Brussel selecteert kandidaten op basis van hun competenties en maakt geen onderscheid op basis van hun leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloof of nationaliteit.

Wij moedigen personen met een handicap aan om te solliciteren en zullen rekening houden met eventuele aanpassingen die noodzakelijk zouden zijn tijdens de aanwervingsprocedure of voor de integratie binnen onze administratie.

Online op:ma 2 januari 2023
Locatie: Hallenstraat 4, 1000 Brussel
Ville de Bruxelles - Stad Brussel

Rue des Halles 4 - Hallenstraat 4
1000 Bruxelles
België

Tel:02 279 24 20
Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]