Coördinator van technische projecten GIS cartografie en tekenen (M/V/X).

Werkgever

Met zo’n 3900 medewerkers en een uitgebreid onderwijsnet kan de Stad Brussel beschouwd worden als en van de belangrijkste werkgevers van het Brussels Gewest.

Het Departement STADSONTWIKKELING heeft als algemene opdracht toe te zien op de harmonieuze ordening van het grondgebied. Het is eveneens belast met de taken in verband met de openbare veiligheid en gezondheid, met inbegrip van de controle op de hygiëne van de voedingswaren.Het beheert o.a. de stedenbouwkundige vergunningen en de milieuvergunningen, de controle inzake desbetreffende overtredingen, openbare veiligheid en gezondheid.

Functie

MISSIE

U stuurt en coördineert het onderhoud en de ontwikkeling van de BXLGIS-tool, het interne geografische informatiesysteem, en bent de technische referentiepersoon voor dit project binnen de stad. U leidt het project met oog voor kwaliteit en resultaten. U coördineert alle middelen (menselijk/materieel/financieel) om de gestelde doelstellingen te bereiken. U neemt deel aan de opdrachten van de Afdeling Cartografie en Tekening en ontwikkelt representatie-elementen (tekeningen, kaarten, GIS) met betrekking tot planningstools, ruimtelijke ordening en beheer van het grondgebied.

U werkt in een team van 6 medewerkers onder toezicht van de adjunct-technisch diensthoofd. U werkt samen met de medewerkers van de verschillende diensten van de Plan Directie, evenals met andere diensten, afdelingen en departementen van de stad. U hebt contact met studiebureaus, met I-City, met CIRB, enz. U werkt in een open kantoorruimte.

TaKEN

• U geeft vorm aan de visie met betrekking tot de ontwikkeling van BXLGIS en bent verantwoordelijk voor de uitvoering van het BXLGIS-project.

• U stelt verbeteringen voor aan de BXLGIS-toepassing en bent verantwoordelijk voor de goede werking ervan.

• U leidt team- en samenwerkingsvergaderingen met interne en externe partners van de stad.

• U verbindt de belanghebbenden van de projecten intern en extern met elkaar. U zorgt voor een gemeenschappelijk gebruik van middelen en behoeften tussen hen.

• U schrijft communicatiemateriaal met betrekking tot BXLGIS en de opdrachten van de Afdeling Cartografie en Tekening.

• U communiceert de nodige informatie aan het management (stand van zaken van dossiers, projecten, enz.), en maakt rapportages.

Profiel

U bent in het bezit van een masterdiploma dat verband houdt met de functie (landbouwkundige, geograaf, informaticus, ...).

Indien je je diploma behaald hebt in het buitenland, is op enkele uitzonderingen na, een gelijkwaardigheidserkenning door NARIC-Vlaanderen nodig https://www.vlaanderen.be/gelijkwaardigheidserkenning-van-een-buitenlands-diploma-of-getuigschrift-in-vlaanderen

• U heeft ervaring in projectmanagement.

• U bent zelfstandig in uw werk en neemt initiatief.

• U heeft sterke samenwerkingsvaardigheden.

• U beheerst GIS.

• U heeft een perfecte schriftelijke en mondelinge kennis van het Nederlands.

Aanbod

  • Voltijds contract van onbepaalde duur
  • Maandelijks brutosalaris: minimum 3309,43euro (eventueel verhoogd in functie van eerdere professionele ervaring, de gezinssituatie en een taalpremie indien je slaagt voor het taalexamen)

Om een idee te hebben van wat je gaat verdienen, kan je gebruik maken van onze loonsimulator

  • Extralegale voordelen: maaltijdcheques, gratis MIVB-abonnement, tussenkomst in de vervoerskosten (NMBS, De Lijn, TEC en fiets), mogelijkheid aan te sluiten bij een hospitalisatieverzekering
  • Mogelijkheid aan telewerk
  • Regelmatige bijscholing
  • Betaling van het remgeld door de Stad bij medische verzorging voor jou en je gezin in het UVC Brugmann, het UMC Sint-Pieter, het Jules Bordetinstituut en het UKZKF (Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola)
  • Werkplaats:

SELECTIEPROCEDURE

Stuur ons via http:// jobs.brussel.be uw kandidatuur (cv + motivatiebrief samen met een kopie van het vereiste diploma) ten laatste op 20/06/2023. Met onvolledige kandidaturen wordt geen rekening gehouden.

Een eerste selectie zal plaatsvinden op basis van het CV en de motivatiebrief door de Dienst Werving. De kandidaten die beantwoorden aan het profiel worden telefonisch uitgenodigd voor pc-testen en een selectiegesprek. Dit gesprek heeft plaats in aanwezigheid van een selectiecomité en peilt naar de motivatie, de gedrags- en technische competenties.

De Stad Brussel selecteert kandidaten op basis van hun competenties en maakt geen onderscheid op basis van hun leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloof, handicap of nationaliteit.

Wij moedigen personen met een handicap aan om te solliciteren en zullen rekening houden met eventuele aanpassingen die noodzakelijk zouden zijn tijdens de aanwervingsprocedure of voor de integratie binnen onze administratie.

Online op:wo 24 mei 2023
Locatie: Hallenstraat 4 Brussel
Ville de Bruxelles - Stad Brussel

Rue des Halles 4 - Hallenstraat 4
1000 Bruxelles
België

Tel:02 279 24 20
Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]