Technisch Projectcoördinator voor verwarmingsnetwerken en energiedeling voor het Departement Energie (M/V/X)

Werkgever

De Stad Brussel telt ongeveer 4000 medewerkers en beheert ook nog eens een uitgebreid onderwijsnet. Dat zorgt ervoor dat de Stad een van de grootste werkgevers van het Brussels Gewest is. En toch ben je bij ons geen nummer! Onze dagelijkse inzet voor de Stad zorgt ervoor dat we ons met elkaar verbonden voelen. Samen zetten we ons in voor de duizenden inwoners, bezoekers en gebruikers van de hoofdstad!

Je komt te werken bij de dienst Openbaar Patrimonium , die als algemene opdracht heeft toe te zien op de bouw en het onderhoud van het openbaar erfgoed van de stad.

De Stad Brussel heeft bijzondere aandacht voor de huidige milieu- en economische situatie en beschikt over een departement Energie. Het departement Energie is verantwoordelijk voor de uitvoering van een beleid voor rationeel energiegebruik in de gemeentelijke gebouwen

Functie

MISSIE

De Stad Brussel is zich bewust van de huidige milieu-uitdagingen en ontwikkelt haar energiebeleid om haar uitstoot van broeikasgassen te verminderen en koolstofneutraliteit te bereiken. Ze heeft haar eigen klimaatplan gelanceerd, de vrucht van haar ambities op dit gebied en de regionale en internationale klimaatcontext.

De Stad wil ook deelnemen aan innovatieve energie- en duurzame projecten.

Het eerste deel van de opdracht bestaat uit het opzetten van verwarmingsnetwerken in de Stad Brussel, gebaseerd op de gewestelijke verbrandingsoven. Deze koolstofarme netwerken zullen de gebouwen van de Stad

Brussel bevoorraden, maar ook die van de Regie, het OCMW en de sociale huisvesting. De functie bestaat erin om het voortouw te nemen in een werkgroep bestaande uit Bruxelles Energie en de verschillende entiteiten die betrokken zijn bij het netwerk, om de nodige mijlpalen vast te leggen voor de realisatie van de projecten.

Het tweede deel van de opdracht betreft het delen van hernieuwbare energie. De nieuwe Brusselse ordonnantie opent perspectieven op dit gebied. De Stad Brussel wil 'peer-to-peer' energiedeelprojecten ontwikkelen tussen haar verschillende entiteiten/gebouwen om haar productie en verbruik van hernieuwbare elektriciteit te optimaliseren.

Je werkt nauw samen met de verschillende afdelingen en beleidsmakers van de stad en met externe partners. Je werkt in een gedeeld kantoor en maakt deel uit van een team van 7 mensen.

TAKEN

 • Je neemt deel aan de besprekingen en operationele acties voor de ontwikkeling van het warmtenetwerkproject en het project voor het delen van hernieuwbare energie.
 • Je volgt de implementatie van het warmtenetwerkproject binnen de stad Brussel op: je coördineert de lokale partners, vergemakkelijkt vergaderingen en samenwerking met alle publieke/private partners en bewaakt de voortgang.
 • Je analyseert de haalbaarheid van projecten voor energiedeling in termen van financiële, menselijke en technische middelen. Je beoordeelt de risico's en impact van deze projecten om ze te prioriteren.
 • Je volgt de uitvoering op van projecten voor het delen van hernieuwbare energie binnen de stad Brussel.
 • Je ontwerpt en beheert projecten en definieert indicatoren, deadlines en doelstellingen.

Profiel

 • Je hebt een technisch georiënteerd masterdiploma.

Of je voldoet aan de interne bevorderings- en mobiliteitsvoorwaarden voor een functie in de graad van secretaris.

Indien je je diploma behaald hebt in het buitenland, is op enkele uitzonderingen na, een gelijkwaardigheidserkenning door NARIC-Vlaanderen nodig https://www.vlaanderen.be/gelijkwaardigheidserkenning-van-een-buitenlands-diploma-of-getuigschrift-in-vlaanderen

 • Je hebt ervaring in projectbeheer.
 • Je bent geïnteresseerd in energie en klimaat. Je hebt een technische affiniteit en je volgt de ontwikkelingen in dit domein met interesse.
 • Je hebt het vermogen om met verschillende partners af te stemmen, samen te werken en synergie te creëren.
 • Je bent in staat om projecten te initiëren en te beheren waarbij verschillende partners betrokken zijn.
 • Je toont initiatief, dynamiek, veelzijdigheid en flexibiliteit bij het uitvoeren van je taken. Je weet om te gaan met het onverwachte.
 • Je bent analytisch en resultaatgericht.
 • Je bent goed in het voorzitten en leiden van vergaderingen.
 • Je bent goed in het schrijven van rapporten, notities, brieven en e-mails.
 • Ervaring in de energiesector en een minimale kennis van orde van grootte is wenselijk.
 • Je wilt je aansluiten bij een dynamisch team en bijdragen aan de ontwikkeling van een ambitieuze visie op energie.

Aanbod

 • Voltijds contract van onbepaalde duur.
 • Maandelijks brutosalaris: minimum 3.836,58 euro (eventueel verhoogd in functie van eerdere professionele ervaring, de gezinssituatie en een taalpremie indien je slaagt voor het taalexamen)

Om een idee te hebben van wat je gaat verdienen, kan je gebruik maken van onze loonsimulator.

 • Extralegale voordelen: maaltijdcheques, gratis MIVB-abonnement, tussenkomst in de vervoerskosten (NMBS, De Lijn, TEC en fiets), mogelijkheid aan te sluiten bij een hospitalisatieverzekering, pensioenplan voor contractuele medewerkers ten belope van 3% van het brutosalaris.
 • Mogelijkheid aan telewerk.
 • Regelmatige bijscholing.
 • Betaling van het remgeld door de Stad bij medische verzorging voor jou en je gezin in het UVC Brugmann, het UMC Sint-Pieter, het Jules Bordetinstituut en het UKZKF (Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola).
 • Werkplaats : Brucity – Rue des Halles 4, 1000 Bruxelles.

SOLLICITEREN

Stuur ons via http:// jobs.brussel.be uw kandidatuur (cv + motivatiebrief samen met een kopie van het vereiste diploma) ten laatste op 30/06/2024. Met onvolledige kandidaturen wordt geen rekening gehouden.

Een eerste selectie zal plaatsvinden op basis van het CV en de motivatiebrief door de Dienst Werving. De kandidaten die beantwoorden aan het profiel worden telefonisch uitgenodigd voor pc-testen en een selectiegesprek. Dit gesprek heeft plaats in aanwezigheid van een selectiecomité en peilt naar de motivatie, de gedrags- en technische competenties.

De Stad Brussel selecteert kandidaten op basis van hun competenties en maakt geen onderscheid op basis van hun leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloof, handicap of nationaliteit.

Wij moedigen personen met een handicap aan om te solliciteren en zullen rekening houden met eventuele aanpassingen die noodzakelijk zouden zijn tijdens de aanwervingsprocedure of voor de integratie binnen onze administratie.

Online op:wo 6 maart 2024
Locatie: Stad Brussel (Brucity)
Ville de Bruxelles - Stad Brussel

Rue des Halles 4 - Hallenstraat 4
1000 Bruxelles
België

Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]